Stavební povolení

Stavební povolení II.

Ohodnotit tuto položku
(162 hlasů)
Stavební povolení II.
V předchozím díle jsme si řekli, kdy je potřeba stavební povolení. Kde najdeme stavební úřad, jaké jsou podmínky pro stavební parcely a také jak jednat se stavebním úřadem.

V tomto díle si řekneme jakou dokumentaci sii musíte připravit pro stavební úřad a kde takovou dokumentaci získáte.

Co si připravit při další návštěvě stavebního úřadu.

Při první návštěvě stavebního úradu jsme se informovali na pozemek. A jaký pro něj platí regulativa.
Pro další návštěvu je vhodné si připravit již vypracovanou dokumentaci nebo alespoň studii zamyšlené stavby.

Abychom mohli předložit dokumentaci, kterou vyžaduje stavební úřad musíme oslovit projektant či architekta.


Oslovte u nás architekty nebo projektanty zcela zdarma. ( Zadat poptávku zdarma )
V našem stavebním slovníku najdete pojmy architekt / projektant ( stavební slovník )


Architektovi nebo projektantovi sdělte svůj stavební záměr.
Na základě Vašich informací Vám vypracije dokumentaci pro stavební povolení.

Ještě než Vám zpracuje projektovou dokumentaci, je třeba vypracovat studii / analyzu a následně pak projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Záměrně zde neuvádíme dokumentaci k územnímu řízení, neboť často je tato dokumentace součástí již dokumentace pro stavební povolení.
Stavební úřad jak bylo zmíněno v předchozím článku projednává rodinné domy často v jednom řízení (stavební povolení + uzemní řízení)

Toto však neplatí vždy a je třeba se na stavebním úřadě před stavebním záměrem informovat!!

Nebudeme tu popisovat co obsahuje přesně projektová dokumentace pro stavební povolení od projektanta.

Co musíte stavebnímu úřadu předložit

K územnímu řízení budete potřebovat - Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby

- Doklady o vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy)
- Informace z katastru nemovitostí o sousedních parcelách a nemovitostech
- Projektovou dokumentaci k územnímu řízení (technická zpráva, situace, půdorysy, řez, pohledy) 2x
- Technickou zprávu požární ochrany, kterou se prokáže, že požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky
- Doklad o radonovém průzkumu zpracovaném oprávněnou organizací
- Souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského fondu (odbor životního prostředí)
- Vyjádření správců jiných sdělovacích a kabelových vedení (Alcatel, Sitel, apod.)
- Vyjádření správce telekomunikačního vedení (Telefónica O2)
- Vyjádření odboru životního prostředí a odboru ochrany vod a půdy
- Vyjádření správce plynovodu (RWE Transgas, Plynářenská a.s.)
- Vyjádření správce energetické sítě (ČEZ, E-ON apod.)
- Vyjádření správce vodovodů a kanalizací
- Vyjádření příslušného architekta nebo architektonicko-urbanistické komise, pokud je stavebním úřadem vyžadováno
- Souhlas majitelů pozemků, na jejichž pozemek stavební činností zasahujete (např. přípojkami)
- Povolení sjezdu z parcely na komunikaci. (často je pro toto povolení zapotřebí vyjádření příslušného dopravního inspektorátu)
- Autorizaci projektanta.

Ke stavebnímu řízení potřebujete - Výsledkem stavebního řízení je vydání stavebního povolení

- Doklady o vlastnictví pozemku nebo jiná práva na pozemek (pokud jste je nepředkládali v předchozím stupni)
- Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení 2x (3x pokud stavební úřad není v místě)
- Vyjádření správců sítí, na jejichž média se napojujete (schválení vyprojektovaných přípojek)
- Prohlášení stavebního dozoru při realizaci svépomocí o odborné způsobilosti.
- Autorizaci projektanta
- živnostenský list stavební firmy, která bude stavbu provádět na klíč.

Která vyjádření bude stavební úřad vyžadovat k řízení Vám sdělí při první návštěvě.

Přílohy

Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, prohlášení vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají.
Pokud stavební úřad nevydal územní rozhodnutí a vydal je jiný orgán, tak předložit územní rozhodnutí.
Předložení harmonogramu kontrolních prohlídek stavby v důležitých fázích stavby.

Stavební úřad má od 30 do 60 dnů na vyřízení Vaší žádosti.
Dle zákona je stavební úřad povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech nejdéle do 60 dnů.
Musíte zaplatit správní poplatek dle rozsahu stavby ve výši od 300 až 3000kč.

Platnost stavebního povolení je 2 roky od nabytí právní moci stavebního povolení.

Pokud do této doby nezačnete s prováděním stavby, stavební povolení pozbývá platnosti.
Prodloužení lze žádat v odůvodněný případech na žádost stavebníka, žádost o prodloužení lhůty však musí být podána před jejím uplynutím.

Pro kolaudaci potřebná dokumentace

Ověřenou dokumentaci stavebním úřadem dobře uchovejte muže sloužit při daším budoucím rozvoji stavby.
Úředně ověřenou projektovou dokumentaci skutečného provedení musí být u stavebníka trvale a bezpečně uložená.

Shrnutí na závěr

Oslovte architekta nebo projektanta k vytvoření projektové dokumentace - studie/ analýza a následně dokumentaci pro stavební řízení / uzemní řízení
Jděte na úřad ve fázy, kdy máte kompletní projektovou dokumentaci.
Noste vždy s sebou všechny doklady. Nikdy nevíte, kdy a který úředník je bude potřebovat.

 

Číst 22396 krát

Související položky (podle značky)

 • Správní poplatky na stavebním úřadě 2013

  Správní poplatky na stavebním úřadě
  Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Územní souhlas

  §96 Územní souhlas - stavební řízení
  Zjednodušené stavební řízení především pro malé stavby a stavební úpravy.

 • Jak vyplnit formulář ke stavebnímu povolení

  Zde se dozvíte jak vyplnit žádost o "stavební povolení".
  Popsány jednotlivé položky a co znamenají

 • Stavební povolení I.

  Věříme, že většina z Vás ví co zhruba znamená stavební povolení. Každý si jistě řekne, že na základě stavebního povolení může stavět.

  Co však takové stavební povolení obnáší a jaké procedůry je třeba podstoupit, již každý neví.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS