Stavba domu

Stavba domu I

Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)

Každá stavebnice má svuj určitý stavební postup, stejně tak je to i při stavbě domu.
Základní etapy výstavby a stavební postup rodinného domu.

Postup výstavby domu - základové konstrukce

  • zemní práce - výkopy
  • základy domu
  • rozvod kanalizace v základech
  • pokládání výztuže
  • betonování základové desky
  • hydroizolace, popř. izolace svislých stěn, protiradonová izolace

Stavební postup zděného rodinného domu

Po vybrání pozemku, vypracování projektové dokumentace a vyřízení všech náležitostí na úřadech především na stavebním úřadě a získání stavebního povolení se můžeme pustit do stavby.

Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou nejdůležitější stavební prvky při stavbě domu. Přenáší veškeré zatížení stavby do základové spáry. Zajištuje stabilitu a ochranu před radonem.

Zemní práce

Nejprve je potřeba stavební technikou skrýt cca 20cm orné půdy. Poté můžete provést samotné výkopové práce pro základové konstrukce. V případě základových pasů si zajistíme rypadlo, kterým je postup mnohem rychlejší. Finální základovou spáru dorovnáme již manuálně, abychom těžkou technikou nerozrušily spáru. Vykop by měl být do úrovně nezámrzné hloubky to jest cca 0,8m pod upravený terén.
Ve většině případů se používá pro realizaci základů prostý beton tř.B15 (tedy beton bez výztuže). Betonovou směs vám přiveze nákladní vůz(míchačka), kterou ukládáte přímo do výkopů nebo do bednění (ztracené bednění). Při běžných základových poměrech je stavba založena na základových pasem. Při složitých se můžeme setkat i s pilotami a jiné.

V případě, že máme soudržnou zeminu můžeme vylít základy bez větších problémů.  Při nesoudržných zeminách se může výkop při sesuvech vytvarovat do tvaru V. Při takovém tvaru může být spotřeba betonu nadměrná. Můžeme využít bednění (pažení) nebo můžeme využít ztracené bednění.

Často se pro stavbu základů využívají betonové tvarovky tzv. ztracené bednění. Vhodné je základovou spáru vysypat kamenivem a vylít betonem. Poté na tento podkladní beton zakládat ztracené bednění. Dle statika tyto tvarovky vyztužíme. Vnitřní prostor tvarovek zalijeme betonovou směsí.

Během realizace základových konstrukcí je třeba sledovat všechny dokumentace rozvodů. V základech tak připravit otvory(prostupy) a chráničky.

Rozvody kanalizace a sítí

Rozvody ukládáme do pískového lože. Po dokončení základů a rozvodů instalací pod úrovní podlahy rodinného domku provedeme zásyp základových konstrukcí (hutněný štěrkopísek).

Betonování základové desky

Podkladový beton je vhodné provést v celé půdorysné ploše rodinného domku i nad základovými pasy a krčky vč. případných venkovních teras a vyztužit je ocelovou sítí s oky 150/150/6(kari sítě).
Pomocí sítí (kari) zajistíme provázanost všech stavebních konstrukcí a vyloučíme tak možnost pozdějšího protržení izolací proti vodě a pronikání radonu.


Vnitřní část mezi základovými pasy lze řešit mnoha způsoby
1) tepelná izolace nad základovou deskou  - - vysypáním štěrkopískem, hutnění, vylití betonem + vyztužné sítě
2) tepelná izolace pod základovou deskou 
   a) hutnění, EPS polystyren(minerál), betonová deska + výztužné sítě
   b) drahé řešení  - - hutnění, vysypáním pěnovým sklem(izolace), betonová deska + výztužné sítě
Na základovou desku natavíme hydroizolační pásy včetně izolace proti radonu dle průzkumu.

Další stavební nadzemní konstrukce je nutné provést co nejpřesněji, abychom později neměli problém při obkládání, vsazení vany a povrchových úprav. Spodní okraj nad soklem opatříme rohovou lištou a zajistíme tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody za obklad soklu.

Hydroizolace a radon

Izolaci proti zemní vlhkosti nebo proti pronikání radonu určitě nesmíme podcenit. Špatně provedená izolace může způsobovat velké problémy, které bude velmi těžké odstranit s nákladným opatřením. V projektové dokumentaci by měla být navržena konkrétní izolace včetně návrhu pronikání radonu z podloží. Většina informací lze nalézt ve zprávě z radonového průzkumu na pozemku. Výběr jiného materiálu řádně projednejte s projektantem nebo stavební firmou. Zasadně volte materiály řádně atestované.
Nejčastěji se pro hydroizolaci stavby používají klasické asfaltové pásy na bázi asfaltu. Pro protiradonových opatření až do středního rizika lze použít pásy například AL S 40, u vysokého rizika je nutné použít speciální konstrukce, které je vhodné zadat k provedení specializované firmě.

Pro další práce na stavbě je nutné provedenou hydroizolaci nebo protiradonovou izolaci chránit před poškozením. Především fóliové systémy.
Vnější izolace lze chránit před mechanickými nebo přírodními vlivy např. betonovou mazaninou, nopovou fólií, izolací, přizdívkou, geotextilií min.300g/m2.

V dnešní době se v interiéru používájí k hydroizolaci těsnící stěrkové tmely. Jsou vhodné především pro izolaci koupelen, venkovních teras, prádelen, kuchyní a dalších vlhkých provozů. Na tyto tmely lze přímo klást obklady a dlažby.

Číst 17186 krát
Více z této kategorie: Jak na soklové omítky »

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS